VÅR HISTORIA

ViGer är en ideell förening som startades 2019 med ambitionen att med olika insamlingar skapa guldkant i vardagen för våra äldre! Vi jobbar just nu med två olika koncept ”Söndagsmiddagen” och ”Smaker vi minns”.

Dessa insamlingar görs idag med kampanjer riktade mot allmänheten och mot olika företag men också med kreativa insamlingar i samarbete med företag/sponsorer som vill stödja vårt arbete.  Vår bokföring är helt transparent och kontrolleras av en auktoriserad revisor, Herstad Revision AB.

Initiativtagare till den ideella föreningen ViGer är privatpersonerna Jens Konradsson och Christian Persson. Föreningen startades när Corona drog fram i Sverige och vi märkte att vissa grupper i samhället blev otroligt utsatta.

Vi kände att vi måste göra något och att vi ville hjälpa och stödja de äldre som är den grupp i samhället som ofta blir mest utsatt när tex. en pandemi drar fram. Med våra koncept ”Söndagsmiddagen” och ”Smaker vi minns” kan vi visa att vi tänker på dem.

Vår historia

ViGer är en ideell förening som startades 2019 med ambitionen att med olika insamlingar skapa guldkant i vardagen för våra äldre! Vi jobbar just nu med två olika koncept ”Söndagsmiddagen” och ”Smaker vi minns”.

Dessa insamlingar görs idag med kampanjer riktade mot allmänheten och mot olika företag men också med kreativa insamlingar i samarbete med företag/sponsorer som vill stödja vårt arbete.  Vår bokföring är helt transparent och kontrolleras av en auktoriserad revisor, Herstad Revision AB.


Initiativtagare till den ideella föreningen ViGer är privatpersonerna Jens Konradsson och Christian Persson. Föreningen startades när Corona drog fram i Sverige och vi märkte att vissa grupper i samhället blev otroligt utsatta.

Vi kände att vi måste göra något och att vi ville hjälpa och stödja de äldre som är den grupp i samhället som ofta blir mest utsatt när tex. en pandemi drar fram. Med våra koncept ”Söndagsmiddagen” och ”Smaker vi minns” kan vi visa att vi tänker på dem.